Psychotherapie kinderen & jongeren: team

Annelien Mees

Ik ben Annelien, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik werk sinds 2013 als kinder- en jongerenpsycholoog in een psychotherapiegroepspraktijk, waar ik samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek ga naar verandering. Daarnaast geef ik les in de Bachelor Toegepaste Psychologie aan een hogeschool. Ik deed voordien ervaring op binnen verschillende settings, als zorgcoördinator in een basisschool, als kinderpsycholoog op een dienst pediatrie en als psycholoog in het buitengewoon onderwijs. 

Ik vind het belangrijk om samen met kinderen, jongeren en ouders op zoek te gaan naar wat er aan de hand is, om dan samen tot een nieuwe manier te komen om met moeilijk gedrag of lastige situaties om te gaan. Hierbij vertrek ik vanuit de beleving van het kind, de jongere en zijn/haar ouders, met als doel elkaar beter te begrijpen en aan te voelen. Om zelf beter te kunnen begrijpen wie wat met welk gedrag wil zeggen, volgde ik een verdiepende therapieopleiding aan de UAntwerpen: “Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren". Deze opleiding helpt mij om via speltherapie, gesprekstherapie, creatieve technieken en psychodrama op zoek te gaan naar de betekenis van de klachten en biedt mij inspiratie om te zoeken naar mogelijkheden tot verandering. Ik ben een erkende klinisch psycholoog en lid van BFP (Belgische Federatie Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVCEPC (Vlaamse Vereniging van Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapeuten en Counselers) en BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijke Psychotherapie). Omdat ik kwaliteitsvol werken belangrijk vind en mij wil inzetten voor het verbinden van psychologen in de regio, engageer ik me als voorzitter van Psychologenkring Scheldekracht.

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2012)
 • Postgraduaat “Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren" (UAntwerpen, 2017)
 • Ervaring:
  • Kinderen- en jongerentherapeut in psychotherapiegroepspraktijk
  • Docent Toegepaste Psychologie aan een hogeschool
  • Psycholoog in het bijzonder onderwijs
  • Kinderpsycholoog op een afdeling pediatrie
  • Zorgcoördinator in het basisonderwijs
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 892112213
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 263949
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP, VVCEPC en BWP
 • Voorzitter van Psychologenkring Scheldekracht
 • Erkend bij alle mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

 

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven