Wat

Psylodie organiseert lezingen en workshops rond allerhande thema's die centraal staan bij het opvoeden en begeleiden van kinderen en jongeren. We vertrekken daarbij steeds vanuit de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. We staan in de lezingen stil bij het gedrag van kinderen en jongeren, en proberen samen met de aanwezigen te zoeken naar de onderliggende emoties. Vaak geven die emoties een verklaring voor het gedrag en bieden ze aanknopingspunten om ermee om te gaan. Afhankelijk van de vraag gaan we nadien dieper in op een aantal concrete hulpvragen die we in onze praktijk vaak tegenkomen. We onderzoeken waar het gedrag vandaan kan komen, linken het aan de normale ontwikkeling, en geven tips om om te gaan met het gedrag, rekening houdend met wat het publiek te weten is gekomen over de ijsberg van emoties die onder het topje van het gedrag ligt. De lezing wordt steeds aangepast naar het doelpubliek.

Vragen die tijdens deze lezing aan bod kunnen komen zijn:

  • Mijn kind van 7 heeft woedeuitbarstingen. Is dit normaal?
  • Mijn puber zit de hele tijd op zijn gsm, wat kan ik doen?
  • Mijn kind wil het zodanig goed doen, gaat dit niet wat te ver?
  • Mijn kind pikt alles op en blijft met alles bezig, zou het hoogsensitief kunnen zijn?
  • Mijn kind wordt gepest, kan ik iets doen?
  • ...

Naast lezingen over gedrag en onderliggende emoties bij kinderen en jongeren, kunnen we iets uitwerken op aanvraag of op basis van een specifiek thema. Afhankelijk van je wensen kan dit onder de vorm van een lezing of een workshop, waarbij het publiek actief aan het werk gezet wordt. Ook tussenvormen zijn mogelijk. Meer informatie over hoe we een lezing praktisch vormgeven, vind je op de pagina 'praktisch'.

Module voor wie

module team

Module lezingen praktisch

Module aanvraag lezing